เกี่ยวกับเรา

English book 1 | Vocabulary

โปรแกรมของเรามีหนังสือ 5 เล่มและมีซีดี 4 แผ่นมันมีประสิทธภาพที่ดีและใช้ได้ง่ายวิธีการนี้มีการใช้ได้ผลหลายประเทศแล้วเป็นจำนวนหลายปี ดั่งนั้นวิธีการนี้รับรองได้ว่าได้ผลจริงสิ่งที่เราให้คุณเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณพูดภาษาอังฤษได้อย่างคล่องเมื่อเจ้าของภาษาโดยอย่างรวดเร็ว

หนังสือของเรามีตัวอย่างการเรียน มีวิธีการฝึกฝน และมีการบ้าน หนังสือบลูบุ๊ค ของเราจะพัฒนาการสื่อสารของคุณในการพูดและการเขียน ในอัตราความเร็วให้เหมาะกับคุณ ทีมบลูบุ๊คของเราจะช่วยสนับสนุนคุณในการเรียนและช่วยวางแผนในการเรียนและการฝึกฝนของคุณ