คุณจะได้อ่าน
คุณพูด
คุณจะได้เข้าใจ

Blue Book Complete English learning course serie

คำพูดของประธานได้กล่าวไว้ว่า

ในสมัยนี้การพูดภาษาอังฤษไม่ใช่แค่สิ่งที่ครวมีแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ว่าความสามารถในภาษาอังฤษมีแค่ไหนเราสามารถช่วยให้คุณพูดภาษาอังฤษได้อย่างคล่องโดยเร็ว

ด้วยความจริงใจจาก,
Mario Beloche